เรื่องเด่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สนช.อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือไปยังสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำความขึ้น อัญเชิญ องค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระองค์ใหม่ สืบไป

โดยใจความของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับขึ้นตอนการสืบราชสมบัติ เพื่อสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเห็นว่ายังไม่สมควรกระทำการใดที่แสดงถึงการมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ในระหว่างที่ประชาชนอยู่ในภาวะทุกข์โศกและยากจะทำใจ และทรงขอเวลาร่วมทุกข์และทำใจเช่นกัน แต่บัดนี้ การพระราชพิธีพระบรมศพ ได้ล่วงเลย เวลาบำเพ็ญพระราชกุศลทิกษิณานุปทาน จนเข้าเขตปัญญาสมวาร (50 วัน) รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลว่า นับเป็นกาลอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามราชประเพณี และรัฐธรรมนูญ อันจะยังความปลื้มปิติและสร้างขวัญ กำลังใจแก่พสกนิกร ซึ่งทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว