เรื่องเด่น

เริ่มจ่ายเงิน ผู้มีรายได้น้อย 3 ธันวาคม 2559 เช็คสิทธิ์ได้เลยที่นี่

สืบเนื่องจากข่าว การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าจะเริ่มมีการจ่ายเงินให้กับในเดือน ธันวาคม 2559 นั้น

ล่าสุด มีการแจ้งว่าจากที่เคยประกาศไปว่า จะเริ่มดำเนินการจ่ายเป็นรอบๆ ตั้งแต่ 1-30 ธันวาคม นั้น ทางกระทรวงการคลังขอเลื่อนไปเริ่มจ่ายเป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

สำหรับท่านใด ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในปี 2559 สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในปี 2560 โดยมีการกำหนดวันลงทะเบียนเป็นวันที่ 1-30 กันยายน ของทุกปี

เช็ครายชื่อได้ที่นี่